Bio en contact

Jan en Roel kennen elkaar van de lagere school:

.. en vonden elkaar later weer terug in hun beider belangstelling voor muziek.

Met recht The Old Friends!

Contact, zie hieronder